Opleidingsplaatsen arts M&G 2020/2021

Uit een Recente mail:
Beste heer/mevrouw,
 
Wij zijn inmiddels gestart met de selectiegesprekken (via video) voor de gesubsidieerde opleidingen arts Maatschappij + Gezondheid in de 4e sollicitatieronde (startdatum opleiding september 2020). Voor het eerst zijn er precies genoeg sollicitanten om aan de subsidieplekken voor de 2e fase JGZ voor 2020 te voldoen.
 
De opleidingsinstellingen van aios M+G worden bedolven onder het werk dat het COVID19-virus met zich meebrengt. Aios worden anders ingezet en er is nog heel wat organisatietalent nodig om dit in goede banen te leiden. Toch start SOGEON met een inventarisatie naar de mogelijke opleidingsplekken voor de cohorten met startdatum maart 2021. De 5e sollicitatieperiode vindt plaats van 1 augustus t/m 14 september 2020, de voorbereidingen zijn in volle gang, zodat we ook in de toekomst de aanwas van artsen M+G kunnen realiseren.
 
Wij gaan er op dit moment van uit dat de cohorten die starten in maart 2021 nog starten volgens de huidige systematiek (profielopleidingen / 1e en 2e fase). Het LOP / de 4-jarige opleiding arts M+G met een deskundigheidsgebied is formeel nog niet rond.
 
Wij zijn op zoek naar opleidingsplaatsen verdeeld over de volgende profielen:
 
1e fase:
·         profiel jeugdarts, te volgen in Utrecht (NSPOH) of in Leiden (TNO)
·         profiel arts infectieziektebestrijding
·         profiel arts medische milieukunde
·         profiel arts tuberculosebestrijding
·         profiel forensisch arts
 
2e fase arts M+G”:
·         instroomprofiel jeugdarts
·         instroomprofiel arts infectieziektebestrijding
·         instroomprofiel arts medische milieukunde
·         instroomprofiel arts tuberculosebestrijding
·         instroomprofiel forensisch arts (nog onduidelijk of deze wordt gesubsidieerd)
 
SOGEON is t.a.v. de opleidingsplekken verantwoordelijk voor:
·         Inventarisatie van opleidingsplekken per ronde voor:
o    De 1e fase, de eerste opleidingsperiode van 9 maanden (bij fulltime, bij parttime wordt de periode verlengd naar rato).
o    De 2e fase, de gehele opleidingsperiode van 2 jaar (bij fulltime, bij parttime wordt de periode verlengd naar rato), tussendoor vinden stages plaats. 
·         Selectie van de kandidaten.
·         Organisatie van de toewijzing/plaatsing van aios aan de opleidingsinstelling voor de 1e opleidingsperiode of de gehele periode indien die gelijk blijft.
 
TNO (alleen 1e fase JGZ) en de NSPOH (alle opleidingen) zijn als opleidingsinstituten organisatorisch verantwoordelijk voor:
·         Administratief inregelen van de aios in de opleiding.
·         Maken van afspraken met aios en praktijkopleider in intakegesprek en tripartiet gesprekken.
·         Plaatsen aios in stages (aanpalend, M&G en keuzestage en straks voor 2e fase ook de wetenschappelijke stage)
·         Plaatsen aios in 2e praktijkopleidingsperiode (6 maanden) bij 1e fase.
 
We vernemen graag uiterlijk 30 juni 2020 hoeveel plaatsen, per profiel een opleidingsinstelling beschikbaar stelt. In de bijlage vind je het formulier dat wij graag retour ontvangen.